Społeczno-ekonomiczne skutki uprawy GMO na podstawie informacji z państw członkowskich. gmoWystąpienie komisji

KOMISJA:
Komisja od 2009 r. zaczęła zbierać informacje od państw członkowskich. Staramy się wspomóc państwa w najważniejszych problemach. Oczekiwaliśmy dużej reakcji a otrzymaliśmy tylko 25 odpowiedzi na temat GMO. Ważne jest to by pamiętać, że informacje od państw są bardzo zróżnicowane. To, co jest bardzo istotne to , że małe było wsparcie dowodowe w tej sprawie. Komisja skupiła się w raporcie na aspekcie rolniczym.

Kriton Arsenis:
Kwestia GMO jest bardzo drażliwa. Uprawa GMO będzie zwiększać koszty upraw.

Sandrine Belier :
Kiedy sprawozdanie oceniające? Sprawozdanie nie spełnią wymogów, bez żadnych merytorycznych wniosków. Tylko 10 stron tekstu, który nic nie wnosi. Kto zyskuje na uprawie GMO? Czy współistnienie jest możliwe(GMO i uprawy ekologiczne)?

Bart Staes:
Sprawozdanie jest rozczarowujące, mało twórcze. Katalog różnych opinii często rozbieżnych.

Kartika Liotard:
Oczekuje się na sprawozdanie od 3 lat. Nie ma w tym dokumencie odpowiedzi na podstawowe pytania z zakresu społeczno-ekonomicznego.

Britta Reimers:
Widać wyraźnie, że mamy do czynienia z poważnym dylematem. Komisja przygotowuje sprawozdanie i jest skazana na dane z państw członkowskich, które zawierają rożne oceny. Potrzeba obiektywnej dyskusji nad tym tematem oceniając każde badanie pochodzące z branży, jako subiektywne. Podobnie jest z badaniami przygotowanymi przez grupę ekologów albo musimy powoływać się na informacje zawarte w raportach i porównywać fakty. Europa została ostatnim bastionem, w którym produkty GMO nie są uznawane, jako normalna metoda upraw.

Komisja:
Wielokrotnie podkreślano niezadowolenie ze sprawozdania. Komisja znajduje się w takiej sytuacji, że musimy ocenić dostępne informacje w sposób rozsądny, obiektywny, oparty na przesłankach naukowych. Komisja jest zależna od informacji dostępnych do oceny. Komisja nie dostała wystarczających raportów od państwach członkowskich w sprawie GMO. Komisja także była rozczarowana informacjami, które zostały jej przekazane i nie spełniły pokładanych w niej oczekiwań. Wszystkie otrzymane informacje zostały wykorzystane.