Pytanie w sprawie wdrożenia prawodawstwa w zakresie GMO. GMOPytanie ustne Barta Staesa w sprawie wdrożenia prawodawstwa w zakresie GMO.

Komisja stwierdza, że tylko 15 państw członkowskich podpisało przepisy współistnienia upraw. Czy ta liczba wzrosła? Czy istnieją Państwa w Unii Europejskiej, w których uprawia się GMO, a w których nie istnieją przepisy o współistnieniu upraw? Czy Hiszpania, jako kraj z największym udziałem procentowym upraw GMO w UE, wdrożyła już przepisy w sprawie współistnienia upraw? Jak Komisja chce w lepszy sposób wdrożyć dyrektywę 2001/18/WE? czy Komisja chce wprowadzić „środki w zakresie współistnienia”, jako prawnie wiążące? Przepisy o współistnieniu upraw prowadzące do celowego zanieczyszczenia na poziomie  0,9 % nie mogą być uznane za przypadkowe. Czy komisja uważa, że środki w zakresie współistnienia muszą mieć za cel unikanie zanieczyszczenia?