Kontrowersje GMOKontrowersją w sprawie GMO jest to, ze państwa członkowskie jak i opinia publiczna mają rożne podejście w tej kwestii. Państwa członkowskie maja sporą swobodę podejmowania decyzji o ograniczeniu upraw organizmów modyfikowanych genetycznie na swoim terytorium. Prezydencja węgierska będzie dalej priorytetowo traktować rozporządzenie o organizmach zmodyfikowanych genetycznie.

Kukurydza GMO

Kukurydza GMO

Ważne jest podkreślenie, ze gwarancje ochronne i system klauzul ochronnych nie ulegnie zmianie. Państwa członkowskie dalej będą miały możliwość skorzystania z klauzul ochronnych pozwalających na zakaz upraw zmodyfikowanych genetycznie na ich terytorium przy zachowaniu określonych warunków, muszą jednak uwzględniać skutki społeczne i inne. Uwagę należy przykładać do niezależnej analizy skutków w stosunku do GMO. Przedsiębiorstwa muszą przedkładać próbki produktów do analizy.